Kérem várjon...

Jelenlegi hely

 

A NYERTESEKET 04.30 NAP FOLYAMÁN E-MAILBEN ÉRTESÍTJÜK!

GRATULÁLUNK!

 

Töltsd ki a fogyasztói kérdőívünket és nyerj!

Számítunk a Te vélmeményedre is! Neked pár perc, nekünk hatalmas kincs. Töltsd ki a Szent András Sörfőzde fogyasztói kérdőívét és automatikusan részt veszel nyereményjátékunkban, ahol az űrlap kitöltői között öt darab díszdobozos Szent András sörcsomagot sorsolunk ki.  A kérdőív kitöltése 6-8 percet vesz igénybe. Kérünk, már csak rövidsége miatt is a kérdésekre őszintén válaszolj, mert így tudunk számodra javítani a termékeink, szolgáltatásaink minőségén! A válaszaid nem befolyásolják a nyereményjátékban való részvételt.

Sorsolás: április 30-án.

 

Szent András Sörfőzde Nyereményjáték Szabályzat 

A „Békésszentandrási Szent András Sörfőzde” játékának részvételi szabályai (Játékszabályzat)

1. Az Agro-Flott Kft (telephely: 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11., a továbbiakban: ("Szervező") játékot szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: "Játékszabályzat") 2. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt. A Játék végén 5 db díszdobozos Szent András sörcsomag talál gazdára azon Játékosok között, akik a sörfőzde fogyasztói kérdőívét (Google Form-ját) kitöltik és ezzel a játék feltételeit teljesítik. A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek is. A Játékos a kérdőív kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 

2. A Játékban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személy(ek).

 

3. A Játék minden esetben a közzétett időtartamban zajlik.

Az ezen időtartamon kívül, illetve nem, vagy nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.

 

4. A Játékban nem vehetnek részt:

a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

b) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

5. A nyertesek kiválásztásának módja és a nyeremények átvétele:

A Szervező a Játékban, 5 db húsvéti sörcsomagot sorsol ki és bocsájt nyereményre. Ezt a következő módon teszi:

A Szervező a Játék időtartama alatt résztvevő Játékosok között 2024.04.30-án kedden sorsolja ki, hogy kik a Játék nyertese(i). A nyerteseket az Agro-Flott Kft kisorsolja a játékban résztvevők között.

A nyertesek kiválasztásának módja:

A Szervező összesen öt (5) db tartaléknyertest választ ki.

A tartaléknyertesek jogosultak lehetnek az adott nyereményre, amennyiben a nyertes bármely okból nem veszi át nyereményét, vagy a Játékból a közzétett tartalmával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan a tartaléknyertes lép.

A Lebonyolító a nyerteseket a nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a megadott e-mail címen és a Márkaoldalon, majd e-mailben beszéli meg a nyertessel a további teendőket a nyeremény átvételét illetően.

A nyeremények postai úton vagy a Szervező alkalmazottja által személyesen kerülnek átadásra a nyertes részére. Ha ezen együttműködésnek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, ezért a Szervező felelősséget nem vállal.

Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő minden plusz költség, az adó kivételével, a nyertest terheli.

 

A Játék nem szponzorált egyetlen közösségi média felület által sem, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz és a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram és a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.

Agro-Flott Kft 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.

[2024.04.15.]

Elérhetőségek

SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE

5561 Békésszentandrás, Szent András utca 11.

TELEFON:

Rózsa Sörkert: +36-66-218-703,
Szent András Sörfőzde: +36-20-925-9410